..............................................................................................................................................................................................................................................................................

left

آپلود
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

لجستیک بحران یا مدیریت عملیات بحران با رویکرد لجستیک
20% تخفیف
admin
admin
نویسنده: عباس حاجی‌ابراهیمی زمان انتشار: 31 مرداد 1399
0 دانلود
1
10هزار تومان 8هزار تومان
توجه به تبصره 18 و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی
20% تخفیف
admin
admin
نویسندگان: فرشاد خرازی، محمدحسین یونسی‌زاده، سمیرا فراهانی‌مقدم زمان انتشار: 31 مرداد 1399
0 دانلود
1
10هزار تومان 8هزار تومان
چالش ناکارآمدی
25% تخفیف
admin
admin
نویسنده: عرفان لاجوردی زمان انتشار: 31 مرداماه 1399
0 دانلود
1
8هزار تومان 6هزار تومان
نقش آمریکا در تحولات اقتصادی و سیاسی امروز ایران
20% تخفیف
admin
admin
نویسنده: علی ذرقانی زمان انتشار: 31 مردادماه 1399
0 دانلود
1
10هزار تومان 8هزار تومان
سابقه و ضرورت افزایش سرعت قطارهای مسافری در ایران
33% تخفیف
admin
admin
نویسنده: قربانعلی بیگ  زمان انتشار: 31 مردادماه 1399
0 دانلود
1
6هزار تومان 4هزار تومان
نقش قیمت و میزان مصرف روزانه بنزین در سبد هزینه و درآمد
17% تخفیف
admin
admin
نویسنده: علی اکبر عادلی زمان انتشار : 31 مرداد ماه 1399
0 دانلود
1
12هزار تومان 10هزار تومان
دیدی نوین به حمل‌و‌نقل عمومی / همگانی
20% تخفیف
admin
admin
نویسنده: علی افشار ( دکتری برنامه‌ریزی و مهندسی حمل‌و‌نقل) زمان انتشار: 31 مردادماه 1399
0 دانلود
1
10هزار تومان 8هزار تومان
بنادر خشک و اهمیت آن در توسعه حمل و نقل
20% تخفیف
admin
admin
نویسنده: بهروز غروی زمان انتشار: 31 مردادماه 1399
0 دانلود
1
10هزار تومان 8هزار تومان
اشک‌ها و لبخندها در هوانوردی تجاری کشور
29% تخفیف
admin
admin
نویسنده: امیرحسین صراف زمان انتشار: 31 مردادماه 1399
0 دانلود
1
7هزار تومان 5هزار تومان
چرا تهران، کلید عبور پروژه «یک کمربند، یک جاده» (OBOR) خواهد بود؟
33% تخفیف
admin
admin
نویسنده: حسن احمدی کارشناس ارشد بازاریابی زمان انتشار: 31 مرداد 1399
0 دانلود
1
9هزار تومان 6هزار تومان
نقش حمل‌و‌نقل ریلی در مدیریت زنجیره تامین لجستیکی کشور
25% تخفیف
admin
admin
نویسندگان: رضا شفیعی‌زنجانی و سعید نجاتی زمان انتشار: مرداد 31, 1399
0 دانلود
1
8هزار تومان 6هزار تومان
ایران‌دوستِ عدالت‌خواه
43% تخفیف
admin
admin
نویسنده: حسن یوسفی اشکوری رئیس‌دانا هم رفت. داستانی است این مرگ‌های غیرمنتظره و غم‌انگیز. این روزها پی هم خبر مرگ عزیزی می‌رسد. آخرین آن مرگ نامنتظر خانم عفت موسوی همسر دوست عزیز و ارجمندم دکتر محمد محمدی گرگانی. این هم خبر امروز: مرگ دکتر فریبرز رئیس‌دانا! امیدوارم غم [...]
0 دانلود
1
7هزار تومان 4هزار تومان