درباره موسسه نشر ترابر

پایگاه محتوای کاربردی thepapers.ir توسط موسسه نشر ترابر ناشر ماهنامه صنعت حمل‌ونقل، ماهنامه سفر و فصلنامه explore Iran ایجاده شده است.
این پایگاه اطلاع‌رسانی صدها مقاله کارشناسی و تحقیقی را که در این نشریات طی ۴ دهه گذشته منتشر شده برای پژوهشگران و دانش‌آموختگان رشته‌های حمل‌ونقل، لجستیک، اقتصادی و صننعت گردشگری در زیرشاخه‌های گوناگون ارایه می‌نماید.

از ما بپرسید
ارسال از طریق واتساپ