پایگاه محتوای کاربردی Thepapers.ir

پایگاه محتوای کاربردی thepapers.ir توسط موسسه نشر ترابر ناشر ماهنامه صنعت حمل‌ونقل، ماهنامه سفر و فصلنامه explore Iran ایجاده شده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی صدها مقاله کارشناسی و تحقیقی را که در این نشریات طی ۴ دهه گذشته منتشر شده برای پژوهشگران و دانش‌آموختگان رشته‌های حمل‌ونقل، لجستیک، اقتصادی و صننعت گردشگری در زیرشاخه‌های گوناگون ارایه می‌نماید.
موسسه نشر ترابر جایگاه یگانه با ۴ دهه فعالیت مستمر رسانه‌ای جایگاه یگانه در میان موسسات مطبوعاتی بخش خصوصی در کشور دارد. مهمترین انتشارات این موسسه ماهنامه صنعت حمل و نقل و ماهنامه سفر هستند که تاثیر بسزایی در اشاعه دانش کارشناسی و فنی در جامعه هدف خود داشته‌اند.

 

مدیرعامل : همایون ذرقانی

 

از ما بپرسید
ارسال از طریق واتساپ