نمایش همه 2 نتیجه

0 out of 5

ماهنامه صنعت حمل و نقل ۳۴۱

30,000 تومان
شماره 341 انتشار: سال سی و چهارم، شهریورماه 1394 قیمت روی جلد 5000 تومان این شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل در موضوعات متنوع علمی،فنی،اقتصادی و خبری به بازار نشر عرضه شده است. توضیحات محصول: در این شماره ماهنامه به طور ویژه به اثرات مثبت توافق هسته ای به ویژه در توسعه حمل و نقل هوایی پرداخته ایم و به...
کتاب الکترونیکی
0 out of 5

ماهنامه صنعت حمل و نقل ۳۴۱ (دانلود)

30,000 تومان
شماره 341 انتشار: سال سی و چهارم، شهریورماه 1394 قیمت روی جلد 5000 تومان این شماره ماهنامه صنعت حمل و نقل در موضوعات متنوع علمی،فنی،اقتصادی و خبری به بازار نشر عرضه شده است. توضیحات محصول: در این شماره ماهنامه به طور ویژه به اثرات مثبت توافق هسته ای به ویژه در توسعه حمل و نقل هوایی پرداخته ایم و به...
در حال بارگذاری ...