نمایش همه 1 نتیجه

نسخه الکترونیکی
0 out of 5

جوان سازی ناوگان هوایی به جای نوسازی

5,000 تومان
نویسنده: کامران بهزادی (کارشناس ارشد جامعه شناسی) انتشار: ماهنامه صنعت حمل و نقل شماره ۳۵۸ مهر ۱۳۹۶ در بحث الگوهای توسعه یافتگی جوامع، همواره وجود یک خط هوایی تجاری ملی قوی و معتبر، نشانه و پشتوانه توسعه یافتگی محسوب می‌شود. حتی در کشورهای مبتنی بر حکومت و نظام سرمایه‌داری نیز هر چند نمادهای ملی صرفا متعلق به دولت ها نبوده...
در حال بارگذاری ...