پایگاه محتوای کاربردی thepapers.ir توسط موسسه نشر ترابر به شماره ثبت ۷۳۰۷ ناشر ماهنامه صنعت حمل‌ونقل، ماهنامه سفر و فصلنامه explore Iran ایجاده شده است.

این پایگاه اطلاع‌رسانی صدها مقاله کارشناسی و تحقیقی را که در این نشریات طی ۴ دهه گذشته منتشر شده برای پژوهشگران و دانش‌آموختگان رشته‌های حمل‌ونقل، لجستیک، اقتصادی و صننعت گردشگری در زیرشاخه‌های گوناگون ارایه می‌نماید.

موسسه نشر ترابر به پشتوانه ۴ دهه فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی، جایگاه یگانه در میان رسانه‌های بخش خصوصی  در کشور دارد. مهمترین انتشارات این موسسه ماهنامه صنعت حمل و نقل و ماهنامه سفر هستند که تاثیر بسزایی در اشاعه دانش کارشناسی و فنی در جامعه هدف خود داشته‌اند.

از ما بپرسید
ارسال از طریق واتساپ